Przejdź do treści

Kadra Zespołu Szkół w Karlinie

Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Zbigniew Pawlik (historia, EDB)
Zastępca Dyrektora: mgr Justyna Syga (język angielski, podstawy przedsiębiorczości)

 

Abramciów Anna mgr biologia
Bahr Edyta mgr biologia
Chwieduk Grażyna mgr język polski, WDŻ, wych. 1 A
Czarnas Marzena mgr religia, WOS, wych. 2 D
Jaguścik-Rudnicka Renata lic. język polski, wych. 2 C
Kadłubowska Beata mgr fizyka, wych. 2 B
Kaszuba Adriana mgr język polski, WOK, wych. I LO
Korzeniowski Jan mgr wychowanie fizyczne
Krasińska Krystyna mgr język polski, wych. 3 B
Malińska Magdalena mgr pedagog
Małaszyńska-Śmierciew Marta mgr inż. matematyka, informatyka, EDB, wych. 3 ZSZ
Marunowska Emilia mgr matematyka, technika, wych. II LO
Muszyńska Dorota mgr muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne wych. 1 D
Ożóg Monika mgr matematyka, biologia, wych. 1 D
Piechowicz Barbara mgr język niemiecki wych. 2 A
Piszak-Walczykowska Renata mgr język angielski, wych. 3 D
Potomski Norbert mgr język angielski, WDŻ, wych. 2 ZSZ
Rusiecka Anna mgr chemia, wych. 1 B
Sadowski Wojciech mgr trener zapasów
Sobkowicz Tomasz mgr trener piłki nożnej
Sochacka Maryla mgr wychowanie fizyczne
Spolski Mirosław mgr wychowanie fizyczne
Szostak Agnieszka mgr matematyka
Tarnionek Aneta mgr matematyka, informatyka, wych. 3 A
Tyborski Ireneusz mgr historia, WOS wych. 1 ZSZ
Walasek Iwona mgr historia, etyka
Wielocha Ilona mgr geografia, biologia, wych. 3 C
Występski Radosław mgr religia
Zamiszczak Ludmyła mgr język niemiecki, język angielski

 

 

Sekretariat
sekretarz Danuta Kosidło
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Elżbieta Ćmoch,
Bogumiła Jóśko
Violetta Kosińska
Łukasz Kozik
Adam Wachol