Przejdź do treści

Kadra Zespołu Szkół w Karlinie

Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe
Chwieduk Grażyna język polski, WDŻ, bibilioteka, wychowawca w internacie

Czarnas Marzena

WOS, BHP, WDŻ, wychowawca w internacie

Ćwiek Kewin przedmioty zawodowe TG

Jaguścik-Rudnicka Renata

język polski

Jakubowska Marta język polski, logopedia

Kadłubowska Beata

fizyka, przedmioty zawodowe

Kapela Annarewalidacja

Korzeniowski Jan

wychowanie fizyczne

Majszewska Katarzyna wychowanie fizyczne
Malińska Magdalena  pedagog, rewalidacja
Małaszyńska-Śmierciew Marta  informatyka, EDB, matematyka, przedmioty zawodowe

Marunowska Emilia

matematyka

Niedzielska Elżbieta język niemiecki
Olszewska Dorotaprzedmioty zawodowe, plastyka
Piszak-Walczykowska Renata  język angielski
Rusiecka Anna  chemia, geografia, wychowawca w internacie

Rataj Dariusz

religia

Sędłak Katarzyna podstawy przedsiębiorczości, wychowawca w internacie
Sochacka Maryla  wychowanie fizyczne

Spolski Mirosław

wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie

Stefańska Małgorzata wychowawca w internacie

Syga Justyna

język angielski

Szwiec Karolina wychowawca w internacie

Traczyk Dominika

wychowawca w internacie
Tyborski Ireneusz  historia, WOS, wychowawca w internacie
Walczykowski Wojciech projektowanie graficzne, matematyka

Wierzbicki Dariusz

przedmioty zawodowe

Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie
Zalewski Krystian przedmioty zawodowe

Zamiszczak Ludmyła

język niemiecki, język angielski

Znaczko Paweł przedmioty zawodowe TM
Żądkowski Mariusz przedmioty zawodowe TM

Sekretariat
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Violetta Kosińska
Karolina Koszałka
Angelika Bagińska
Sławomir Sękowski
Rafał Kolicki