Przejdź do treści

Kadra Zespołu Szkół w Karlinie

Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe
Chwieduk Grażyna język polski, WDŻ, bibilioteka, wychowawca w internacie
Czarnas Marzena
Ignaszak Mariusz
WOS, BHP, wychowawca w internacie
przedmioty zawodowe
Jaguścik-Rudnicka Renata  język polski,wychowawca w internacie
Kadłubowska Beata fizyka, przedmioty zawodowe
Korzeniowski Jan  wychowanie fizyczne
Malińska Magdalena  pedagog, rewalidacja
Małaszyńska-Śmierciew Marta  informatyka, EDB, matematyka, przedmioty zawodowe
Marunowska Emilia matematyka, wychowawca w internacie
Olszewska Dorotaprzedmioty zawodowe, plastyka
Piszak-Walczykowska Renata  język angielski
Rusiecka Anna  chemia, geografia, wychowawca w internacie

Rataj Dariusz
Sędłak Katarzyna

religia
podstawy przedsiębiorczości

Sochacka Maryla  wychowanie fizyczne
Spolski Mirosław  wychowanie fizyczne, wychowawca w internacie
Syga Justyna język angielski

Tarnionek Aneta
Traczyk Dominika

matematyka, wychowawca w internacie
wychowawca w internacie

Tyborski Ireneusz  historia, WOS, wychowawca w internacie
Walczykowski Wojciech projektowanie graficzne

Wierzbicki Dariusz
Wojciechowski Dariusz

przedmioty zawodowe
wychowawca w internacie

Zalewski Krystian przedmioty zawodowe

Zamiszczak Ludmyła

Znaczko Paweł
Żądkowski Mariusz

język niemiecki, język angielski, wychowawca w internacie
przedmioty zawodowe
przedmioty zawodowe

Sekretariat
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Violetta Kosińska
Karolina Koszałka
Angelika Bagińska
Sławomir Sękowski

Jerzy Winowski
Rafał Kolicki