Przejdź do treści

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Karlinie

Przewodniczący:  Danuta Góralska – Potocka

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Grzelak

Skarbnik: Magdalena Jarmułowicz