Przejdź do treści

Kierunki kształcenia

GIMNAZJUM - klasy ogólne, integracyjne i sportowe

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - klasy wielozawodowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY - klasy ogólne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - klasy ogólne