Przejdź do treści

Kadra Zespołu Szkół w Karlinie

Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe
Chwieduk Grażyna język polski, WDŻ, bibilioteka
Czarnas Marzena
Glinka Marta
Ignaszak Mariusz
religia, WOS, BHP
chemia
przedmioty zawodowe
Jaguścik-Rudnicka Renata  język polski,
Kadłubowska Beata  fizyka, przedmioty zawodowe, doradca zawodowy 
Korzeniowski Jan  wychowanie fizyczne
Kuzmierski Michał biologia
Malińska Magdalena  pedagog
Małaszyńska-Śmierciew Marta  informatyka, EDB,
Marunowska Emilia
Mazurek Jolanta
matematyka, plastyka,
geografia, pp, przedmioty zawodowe
Muszyńska Dorota  wychowawcza w internacie
Olszewska Dorota przedmioty zawodowe
Pawlik Zbigniew historia, edb
Piszak-Walczykowska Renata  język angielski, 
Popławski Marek przedmioty zawodowe
Rusiecka Anna  chemia, geografia
Rybiński Dariusz religia
Sochacka Maryla  wychowanie fizyczne
Spolski Mirosław  wychowanie fizyczne
Syga Justyna podstawy przedsiębiorczości
Tarnionek Aneta matematyka, informatyka,
Tyborski Ireneusz  historia, WOS 
Walczykowski Wojciech projektowanie graficzne
Wierzbicki Dariusz przedmioty zawodowe
Zalewski Krystian przedmioty zawodowe
Zamiszczak Ludmyła język niemiecki, język angielski

 

 

Sekretariat
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Violetta Kosińska
Karolina Koszałka